SNIŽUJEME UHLÍKOVOU STOPU. UKLÁDÁME UHLÍK.

Biouhel zdarma! Ale jen pro půdu!

O biouhlu, tedy biomase, zuhelnatělé procesem karbonizace do formy stabilního uhlíku, toho víme díky mnoha vědeckým výzkumům i praktickým pokusům z celého světa celkem dost. Byly spolehlivě doloženy jeho pozitivní vlastnosti působením v půdě i definovány možnosti průmyslového využití. Jsou k dispozici technologie pro jeho výrobu – od primitivních vařičů pro průmyslové technologie. Zásadním problém rozšíření technologií výroby […]