Asi každý už slyšel nebo četl o žalostném stavu zemědělské půdy. Chybí v ní organická hmota, chybí život. Díky tomu je většina půdy ohrožena erozí. Místy už nejde o půdu ale o mrtvou spraš.

Projekt uhlíkových kompenzací biouhlem se snaží nabídnout řešení, jak doplnit do půdy uhlík! Tento projekt přinese zemědělské půdě mnoha pozitiva. Biouhel je totiž domovem pro mikroorganismy, bez kterých je půda neživá, neúrodná a netvoří se v ní humus. Rovněž pomáhá zadržet vodu i živiny a obojí poskytuje kořenům rostlin. Zlepšuje tak celkovou půdní strukturu a půdu provzdušňuje.

Biouhel jistě není jediným, samospasitelným řešením! Doplňování organické hmoty do půdy je nutností, stejně jako dodržování správné zemědělské praxe – tedy používání selského rozumu.

Každopádně je však biouhel pro půdu lepší než pouhý průmyslový koktejl (NPK + F + S + herbicd + pesticd), to vše na druhou nebo na třetí. To je bez debaty!