BIOUHEL.CZ je partnerem IV. ročníku konference !! OCHRANA PŮDY !!

V rámci ukázek techniky jsme předvedli účastníkům konference karbonizaci biomasy (směs separátu, listí a suchých kalů z ČOV). Hlavním motivem tohoto ročníku jsou nové informace z výzkumu, praxe a legislativy – inovativní způsoby hospodaření v konkrétních podmínkách, za využití nových technologií i původních způsobů nakládání s půdou: Jak hospodařit s koloběhem uhlíku – potřeba jeho […]

Využití biouhlu při kompostování

s využitím publikace IBI Compost and biochar (http://www.biochar-international.org/sites/default/files/Compost_and_biochar_IBI_2015.pdf) Kompostování i výroba biouhlu jsou způsoby využití a recyklování organického odpadu. Studie poskytuje informace o využití biouhlu v kompostování a poukazuje na pozitivní efekty, zejména schopnost biouhlu urychlit proces kompostování a snížit ztrátu živin. V podstatě každý biologicky rozložitelný odpad i například kaly z čištění odpadních vod lze kompostovat. […]

Biouhel zdarma! Ale jen pro půdu!

O biouhlu, tedy biomase, zuhelnatělé procesem karbonizace do formy stabilního uhlíku, toho víme díky mnoha vědeckým výzkumům i praktickým pokusům z celého světa celkem dost. Byly spolehlivě doloženy jeho pozitivní vlastnosti působením v půdě i definovány možnosti průmyslového využití. Jsou k dispozici technologie pro jeho výrobu – od primitivních vařičů pro průmyslové technologie. Zásadním problém rozšíření technologií výroby […]

BIOUHEL.CZ je držitelem ceny The Quality Innovation of the Year 2014

TISKOVÁ ZPRÁVA Firma BIOUHEL.CZ se stala vítězem mezinárodní soutěže inovací Quality Innovation of the Year 2014 v kategorii mikro podniky – potenciální inovace. Vítěznou inovací je „Karbonizace biologicky rozložitelných materiálů s využitím odpadního tepla“. Pod tímto složitým názvem se skrývá celkem jednoduché, ale velmi zajímavé řešení několika významných problémů. Karbonizace není nic jiného, než obdoba tradiční […]

Biouhel. Zázračná látka 21. století?

4.7.2014 Praha – Odborníci hledají cesty ke zvýšení úrodnosti půdy. Řešením může být i dávná metoda amazonských indiánů. Dále čtěte Článek v Deníku,

Biouhel – jak na něj prakticky

Určitě znáte uhel na malování, ale už jste slyšeli o biouhlu? Biouhel je zajímavý materiál pro obohacení půdy, který byl v minulosti hojně využívaný na různých místech naší planety a v současnosti se opět stává žhavým tématem.  Možná jste četli článek o biouhlu a jeho souvislosti se změnou klimatu v předminulých ekolistech. Tentokrát připomeneme základní […]

Konference o biouhlu

Ve dnech 13. – 14. 2. 2013 proběhla v Ekologickém institutu Veronica v Hostětíně Mezioborová konference Udržitelná energie a krajina téma: biouhel a ochrana klimatu. Příspěvky jsou k dispozici zde » (v dolní části článku).