SNIŽUJEME UHLÍKOVOU STOPU. UKLÁDÁME UHLÍK.

KAŽDÉ KILO SE POČÍTÁ!

Cože to vlastně počítáme? Každé kilo oxidu uhličitého, které se uloží do Země anebo ještě lépe: vůbec nevznikne! 

A my nabízíme každému člověku možnost uložit uhlík z uhlíkové stopy, kterou spoluvytváří a přispět tak ke zlepšení stavu zemědělské půdy, omezení dopadů klimatických změn i klimatu ve městech. 

K ukládání uhlíku využíváme stamiliony let ověřený princip zachycení uhlíku z oxidu uhličitého v biomase rostlin a stromů. Ty, když odumřou, část jejich biomasy se přemění na biouhel. Původní organický uhlík se tak přemění na tzv. „černý uhlík“, který je pak uložen do půdy, kde setrvá po staletí.  Tato metoda se označuje Pyrogenic Carbon Capture and Storage (PCCS).

UHLÍK V PŮDĚ

Uhlík je významnou složkou půdy. Přirozeně se do ní dostává ve formě kořenů a odumřelých rostlin, a to většinou ve své původní, organické podobě. Je zdrojem živin pro rostliny a energie pro půdní mikroorganismy a rovněž je součástí koloběhu uhlíku.


Malá část uhlíku je v půdě i v podobě biouhlu pocházejícího z požárů. Ten už se do koloběhu uhlíku nevrací. V půdě pak zastává více funkcí, spojených s jejím zdravím a úrodností.

JAK TO DĚLÁME

Projekt Každé kilo se počítá jsme představili v rámci Udržitelné konference 2021. Podívejte se na náš příspěvek, ve který princip projektu prakticky ukazujeme. 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT