Tedy – každé kilo oxidu uhličitého, které buď nevznikne anebo které uložíme zpět do Země! 

Oxid uhličitý. Skleníkový plyn, který se dnes skloňuje ve všech možných souvislostech. Spolu s ostatními skleníkovými plyny a prachovými částicemi tvoří v ovzduší mix složek, které mají negativní vliv na klimatické změny a životní prostředí vůbec.

A zanechává tzv. uhlíkovou stopu. Uhlíkovou stopou nazýváme takové množství oxidu uhličitého, který přibyl za 1 rok v atmosféře naší osobní spotřebou zboží a služeb. Její velikost se vyjadřuje v tunách ekvivalentu CO2. Významnou zde roli hraje především spotřeba energií a využívání osobní dopravy. 

Každý z nás by měl o velikosti své uhlíkové stopy přemýšlet a snažit se ji omezovat. Množství skleníkových plynů souvisí s klimatickými změnami, které se týkají každého z nás. Nejvíc pak našich dětí.                                                                                                                       

Počítáme zde kila, která buď svou spotřebou nevytvoříme anebo (když už je vytvoříme!) je po sobě zase uklidíme. Čili: smysluplně kompenzujeme. Ukládáme uhlík do půdy. Společně s farmáři.

Zkuste si uložit své PRVNÍ KILO – třeba uhlíkovou záloženkou nebo StarterKITEM! K disdpozici v obchodě.

Podívejte se, jak pomáháme ukládat kila a tuny uhlíku…