KOMPENZUJEME UHLÍKOVOU STOPU UKLÁDÁME UHLÍK

Jdu do toho

Ukládám u farmáře

Nejprve si vyberte farmáře a množství uhlíku, které chcete odstranit. Jedna tuna oxidu uhličitého stojí 2.500 Kč a představuje 300 kg biouhlu.  

My zařídíme, aby se dostal váš biouhel k farmářovi a vy dostanete certifikát o uložení. Ten vám umožní čerpat od farmáře nabízenou výhodu.

Peníze použijeme na nákup biouhlu u uhlíře.

Ukládám ve městě

Vyberete si konkrétní místo, kde je již uhlík uložen a množství, které chcete  osvojit. 100 kg oxidu uhličitého stojí 150 Kč. Obdržíte certifikát o osvojení. Peníze použijeme na pořízení vybavení pro naše uhlíře.