SNIŽUJEME UHLÍKOVOU STOPU. UKLÁDÁME UHLÍK.

Chcete přeměňovat svůj zahradní odpad na biouhel a ukládat uhlík? Staňte se uhlířem a nabídněte vaše uhlíkové uloženky!

Uhlířem se může stát každý, kdo má k dispozici dřevní hmotu – třeba větve z prořezů nebo kácení stromů. Ty se pálí v ohništích speciální konstrukce, v nichž namísto popela vzniká biouhel. Biouhel se použije do půdy podle vlastního rozhodnutí. Tak vznikne uhlíková kompenzace (uloženka), kterou může uhlíř nabídnout k prodeji jako způsob omezení osobní uhlíkové stopy. Pro další informace kontaktujte Jana Káňu (jan@biochar.foundation).


PRAuhlíř Martin Pospíšil a jeho tým

Jaroslav Moudřík, Velké Bílovice

Biochar Foundarion

Chvaletice u Protivína, Stanislav Loutchan

Spolek Sousedé pro krajinu, pan David Hora

Spolek Zazemí, Trutnov, paní Anna Hudská