KOMPENZUJEME UHLÍKOVOU STOPU UKLÁDÁME UHLÍK

BIOUHELNA

Biomasa z údržby zeleně ve městech nebo městských lesů se štěpkuje a odváží do provozu biouhelny, kde se ve speciálním kotli mění na biouhel a teplo.

Biouhel se může kompostovat nebo přímo míchat do substrátů, které se používají při výsadbě nebo údržbě zeleně ve městě.

Biouhel, vyráběný podle některé z akceptovaných metodik CDR, vytváří certifikáty odstranění CO2. My využíváme certifikaci CORC od Puro.earth.

Certifikáty, jako kompenzaci uhlíkové stopy, kupuje město, jeho organizace nebo místní firmy pro snížení své uhlíkové stopy při plnění cílů SDG.

Biouhelna funguje jako sociální podnik. Zaměstnává místní obyvatele se znevýhodněním a pomáhá jim se začleňováním.

Zároveň může být informačním centrem s tématem životního prostředí a otázek klimatu. Využívají ho například místní a okolní školy jako součást interaktivního vyučování.

Nechtěli byste u vás taky takovou obecní biouhelnu? Napište nám na email jan@biochar.foundation!


Biomass from greenery maintenance in cities or from urban forests is chipped and transported to a biochar plant where it is converted into biochar and heat in a special furnace. 

This biochar can be composted or directly mixed into substrates used for planting or maintaining urban greenery.

Biochar is produced in accordance with one of CDR’s accepted methodologies, generating CO2 removal certificates. We use CORC certification from Puro.earth.

The certificates, as a carbon offset, are purchased by the city, its organizations, or local businesses to reduce their carbon footprint to meet SDG targets

The biochar plant operates as a social enterprise. It employs locals with disadvantages and helps them with inclusion.

It can also be used as an information hub with environmental and climate issues. Could be used, for example, by local and neighboring schools as part of interactive learning.