KOMPENZUJEME UHLÍKOVOU STOPU UKLÁDÁME UHLÍK

UKLÁDÁME UHLÍK

Základem je koloběh uhlíku z oxidu uhličitého, který se fotosyntézou ukládá do stromů a rostlin ve městě a okolí. Když rostliny odumřou nebo se prořezávají, ze zbytků se ve speciálním kotli vyrobí biouhel

Ten se pak použije pro výrobu výsadbových substrátů, do kterých se sází zeleň ve městě i pro použití na zahrádkách místních obyvatel.

V důsledku jsme odstranili uhlík z atmosféry s výhodou pro život lidí i stromů, které jim zlepšují prostředí pro život.  

Biouhel zároveň vytvořil tzv. uhlíkové certifikáty, které městské organizace nebo místní firmy použijí pro kompenzaci uhlíkové stopy v rámci cílů SDG.

Celé to funguje jako lokální sociální podnik, který zaměstná místní obyvatele s nějakým znevýhodněním. Obsluhují kotel na výrobu biouhlu, který připravují na  použití. A celé to vysvětlují a ukazují dětem a každému, kdo má zájem.