KOMPENZUJEME UHLÍKOVOU STOPU UKLÁDÁME UHLÍK

UHLÍK V PŮDĚ

Určitě jste už slyšeli, že v půdě chybí organická hmota. Ona by nechyběla, kdyby po polích jezdili sedláci namísto „zemědělců“.

Každopádně – biouhel s doplněním organické hmoty do půdy rozhodně pomůže!
Půda s biouhlem má lepší strukturu, což má vliv na propustnost vody a přístup vzduchu ke kořenům. Biouhel má velký povrch, takže je jako houba. Zadržuje vodu i živiny, které pak pomalu uvolní pro rostliny.

Navíc poskytuje prostor pro mikroorganismy a houby, bez kterých je půda neživá, a tedy neúrodná. Není v ní totiž nic a nikdo, kdo by živiny a humus vytvářel. Prospěšné mikroorganismy a houby také působí jako „strážci“ zdraví a vitality rostlin.


Je tedy zřejmé, že biouhel v půdě napomůže většímu nárůstu kořenů, což je ta nejlepší organická hmota!

Biouhel jistě není jediným, samospasitelným řešením! Když ovšem spolu s jeho použitím omezíme používání umělých hnojiv a agrochemie, pak se zcela rozhodně může stát spolu s doplňováním organických živin a selským rozumem zásadním nástrojem pozitivní změny v přístupu k půdě! Na tom by mělo záležet všem…

Provzdušňuje

a celkově zlepšuje strukturu půdy.

Zadržuje vodu

díky svému velkému povrchu.

Živiny

se díky sorpční kapacitě biouhlu nevyplavují.

Půdní život

se díky biouhlu rozvíjí a úrodnost se obnovuje.

Patogeny

nemají v půdě s biouhlem prostor k rozvoji.

Tvorba humusu

je v půdě s biouhlem rychlejší.