KOMPENZUJEME UHLÍKOVOU STOPU UKLÁDÁME UHLÍK

Jdu do toho

Ukládám u farmáře Nejprve si vyberte farmáře a množství uhlíku, které chcete odstranit. Jedna tuna oxidu uhličitého stojí 2.500 Kč a představuje 300 kg biouhlu.   My zařídíme, aby se dostal váš biouhel k farmářovi a vy dostanete certifikát o uložení. Ten vám umožní čerpat od farmáře nabízenou výhodu. Peníze použijeme na nákup biouhlu u […]

Prodej uhlíkových kompenzací

Nabízíme pouze trvalé a certifikované odstranění uhlíku uloženým biouhlem! Drobné kompenzace ve formě certifikátů jsou podloženy biouhlem, uloženým ve chmelnici pivovaru Obora u Tábora a na výstavišti v Českých Budějovicích. Jsou certifikovány nadačním fondem Biochar Foundation na základě LCA podle norem ISO 140401 a 14044.Koupíte je v našem ESHOPU. Větší certifikované kompenzace vznikly při používání […]

Farmáři

Všichni farmáři, kteří ukládají váš uhlík, se chovají k půdě s respektem a úctou a hospodaří podle selského rozumu. O zásadách správné zemědělské praxe ani nemluvě! Jejich půda dostává pravidelně organickou hmotu a naopak nedostává žádnou jedovatou chemii! Uhlík pomáhá zadržet vodu, hospodařit s živinami a rozvíjet zdravý půdní život. Vyberte si, který farmář má […]

BIOUHELNA

Biomasa z údržby zeleně ve městech nebo městských lesů se štěpkuje a odváží do provozu biouhelny, kde se ve speciálním kotli mění na biouhel a teplo. Biouhel se může kompostovat nebo přímo míchat do substrátů, které se používají při výsadbě nebo údržbě zeleně ve městě. Biouhel, vyráběný podle některé z akceptovaných metodik CDR, vytváří certifikáty […]