SNIŽUJEME UHLÍKOVOU STOPU. UKLÁDÁME UHLÍK.

Jdu do toho

Ukládám u farmáře Nejprve si vyberte farmáře a množství uhlíku, které chcete odstranit. Jedna tuna oxidu uhličitého stojí 2.500 Kč a představuje 300 kg biouhlu.   My zařídíme, aby se dostal váš biouhel k farmářovi a vy dostanete certifikát o uložení. Ten vám umožní čerpat od farmáře nabízenou výhodu. Peníze použijeme na nákup biouhlu u […]

Prodej uhlíkových kompenzací

Nabízíme pouze trvalé a certifikované odstranění uhlíku uloženým biouhlem! Drobné kompenzace ve formě certifikátů jsou podloženy biouhlem, uloženým ve chmelnici pivovaru Obora u Tábora a na výstavišti v Českých Budějovicích. Jsou certifikovány nadačním fondem Biochar Foundation na základě LCA podle norem ISO 140401 a 14044.Koupíte je v našem ESHOPU. Větší certifikované kompenzace vznikly při používání […]

Farmáři

Všichni farmáři, kteří ukládají váš uhlík, se chovají k půdě s respektem a úctou a hospodaří podle selského rozumu. O zásadách správné zemědělské praxe ani nemluvě! Jejich půda dostává pravidelně organickou hmotu a naopak nedostává žádnou jedovatou chemii! Uhlík pomáhá zadržet vodu, hospodařit s živinami a rozvíjet zdravý půdní život. Vyberte si, který farmář má […]

Uhlíři

Chcete přeměňovat svůj zahradní odpad na biouhel a ukládat uhlík? Staňte se uhlířem a nabídněte vaše uhlíkové uloženky! Uhlířem se může stát každý, kdo má k dispozici dřevní hmotu – třeba větve z prořezů nebo kácení stromů. Ty se pálí v ohništích speciální konstrukce, v nichž namísto popela vzniká biouhel. Biouhel se použije do půdy […]