SNIŽUJEME UHLÍKOVOU STOPU. UKLÁDÁME UHLÍK.

Jdu do toho

Ukládám u farmáře Nejprve si vyberte farmáře a množství uhlíku, které chcete odstranit. Jedna tuna oxidu uhličitého stojí 2.500 Kč a představuje 300 kg biouhlu.   My zařídíme, aby se dostal váš biouhel k farmářovi a vy dostanete certifikát o uložení. Ten vám umožní čerpat od farmáře nabízenou výhodu. Peníze použijeme na nákup biouhlu u […]

Prodej kompenzací

Nabízíme drobné kompenzace ve formě certifikátů. Jsou podloženy biouhlem, uloženým v chmelnici pivovaru Obora u Tábora. Kupte si v našem obchodě třeba Uhlíkovou založenku jako záložku nebo Výfukovou uloženku jako samolepku k výfuku auta. Jako formu větších kompenzací pro vás máme výsadby projekty zeleně ve městech, kde se použil biouhel: místo odstraněno CO2 cena kompenzace […]

Farmáři

Všichni farmáři, kteří ukládají váš uhlík, se chovají k půdě s respektem a úctou a hospodaří podle selského rozumu. O zásadách správné zemědělské praxe ani nemluvě! Jejich půda dostává pravidelně organickou hmotu a naopak nedostává žádnou jedovatou chemii! Uhlík pomáhá zadržet vodu, hospodařit s živinami a rozvíjet zdravý půdní život. Vyberte si, který farmář má […]

Uhlíři

Chcete přeměňovat svůj zahradní odpad na biouhel a ukládat uhlík? Staňte se uhlířem a nabídněte vaše uhlíkové uloženky! Uhlířem se může stát každý, kdo má k dispozici dřevní hmotu – třeba větve z prořezů nebo kácení stromů. Ty se pálí v ohništích speciální konstrukce, v nichž namísto popela vzniká biouhel. Biouhel se použije do půdy […]